Cloudex TMS

Learn More

February 13, 2023 2024-03-21 12:15

Pamata modulis*

*Minimums, divi lietotāji

CLOUDEX | Transporta menedžmenta sistēma | Kravu pārvaldības sistēma | Kravu pārvadājumu programma | TMS
 • ES uzņēmumu pamatdatu importēšana no ES PVN maksātāju reģistra;
 • Klientu sadarbības nosacījumu integrēšana pasūtījumos;
 • Kredīta limits, maksājumu vēsture;
 • Kredīta limits kavētiem rēķiniem;
 • Kopējais kredītlimits;
 • Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja maksājuma kavējums pārsniedz (...) dienas.
 • Pārvadātāju CMR apdrošināšanas uzskaite un kontrole - iespējamie līgumā noteiktie aizliegumi;
 • Uzskaite pēc braukšanas virziena, FTL/LTL, piekabes tipa.
 • Saglabā piegādes un saņemšanas adreses, lai tās varētu atkārtoti izmantot, ievadot pasūtījumu;
 • Google adrešu meklēšana.
 • Ātra un vienkārša pasūtījuma ievade;
 • Kopēt iepriekšējos pasūtījumus;
 • Importēt pasūtījumus no klientiem, kuri izmanto OZOLS, XSPED u.c.;
 • Publicēt sūtījumus Cargo.lt;
 • Apstiprinājuma e-pasts klientam par pasūtījuma pieņemšanu;
 • Detalizēts iepakojumu/palešu apraksts, salīdzinājums ar plānoto un faktisko svaru, tilpumu utt;
 • Multiple shipments in one order - multibooking;
 • Multi-carrier delivery through warehouses (terminals);
 • Additional services (preparation of import/export declarations, transshipment, etc.);
 • E-mail to stacking address with CMR, packing labels.
 • CRM modulis: vadītājiem uzdotie uzdevumi, to pārraudzība utt.;
 • Aktivitāšu kalendārs.
 • Kravas aprēķins pārvadātājam;
 • Automatizēta PDF e-pasta izveide ar parakstītiem operatora līgumiem (9 valodās);
 • Pavaddokumentu (CMR un iepakojuma etiķešu) automatizēta ģenerēšana un nosūtīšana pa e-pastu uz iekraušanas adresi vai pārvadātājam;
 • SMS informācija vadītājam ar iekraušanas un piegādes adresēm;
 • Manifests (informācija par iekraušanu/izkraušanu) noliktavai;
 • Plānošana;
 • Automatizēta sūtījumu izsekošanas (Track&Trace) un sūtījuma statusa e-pastu ģenerēšana un nosūtīšana (9 valodās);
 • Pasūtījuma statuss (plānots, iekrauts, piegādāts, izrakstīts rēķins, apmaksāts utt.);
 • Pievienojiet skenētos failus (CMR);
 • Kopējais diska vietas apjoms līdz 3 GB;
 • Pasūtījuma izpilde (pārvadātāja pasūtījumā ir saite uz pasūtījumu, kur var atzīmēt, ka krava ir iekrauta, izkrauta un var augšupielādēt CMR);
 • Statusa e-pasti.
 • Menedžera peļņas rādītāji;
 • Peļņas rādītāji pēc perioda, klienta, nodaļas utt.;
 • Klientu sadarbības atskaites (kopējie ieņēmumi, izdevumi, vidējais pasūtījumu skaits mēnesī, pasūtījumu samazinājums vai pieaugums);
 • Pārvadātāju atskates.
 • Izejošie rēķini (grāmatvedība, CMR pielikums e-pastā vai drukāts);
 • Viens rēķins vairākiem pasūtījumiem;
 • Vairāki rēķini vienam pirkuma pasūtījumam;
 • Izdrukāt visus rēķinus pēc mēneša vai jebkura laika perioda;
 • Degvielas piemaksa rēķinā;
 • Prāmju biļešu uzskaite, sasaiste ar braucieniem un pārdošanu;
 • No internetbankas saņemtie importa maksājumi;
 • Parādnieku atskaites;
 • E-pasta atgādinājumi par parādu samaksu;
 • Faktorings - izejošo rēķinu eksports uz citu grāmatvedības programmatūru, vai arī var izmantot Ozols grāmatvedības moduli.
 • Ienākošos rēķinu reģistrs;
 • Kreditoru atskaites;
  Ienākošo rēķinu apmaksa un maksājuma uzdevumu eksportēšana uz internetbanku;
 • Izziņas par savstarpējo norēķinu atcelšanu;
 • Saskaņošanas dokumenti;
 • Skenētu rēķinu pievienošana;
 • Eksports uz citām grāmatvedības programmām. Iespējams izmantot "Ozols" grāmatvedības moduli.
 • Lietotāja tiesības pēc darbības režīma;
 • Lietotāja tiesības pēc pasūtījuma. Skatīt tikai savus pasūtījumus vai apskatīt visus pasūtījumus;
 • Lietotāju tiesības pa departamentiem;
 • Lietotāja tiesības, kur var iestatīt, kurš lietotājs kādus lietotāja datus var redzēt.
 • Interfeiss 2 valodās (LV, EN);
 • Nosūtīto e-pastu vēsture;
 • Automātiska valūtas kursu importēšana no Eiropas Centrālās bankas;
 • Datu bāzes izvietošana mūsu serverī (līdz 3Gb);
 • Integrācija ar vairākām navigācijas sistēmām;
 • Kartes plānošana.

Sava autoparka modulis

CLOUDEX | Transporta menedžmenta sistēma | Kravu pārvaldības sistēma | Kravu pārvadājumu programma | TMS
 • Degvielas, AdBlue, ceļu u.c. kuponu imports no xls;
 • Autovadītāja alga, piemaksas, atskaitījumi un algas nodokļi;
 • Fiksēto izmaksu (apdrošināšana, līzings, amortizācija) attiecināšana uz braucienu;
 • Remonta izmaksas;
 • Vadītāja avansa maksājuma izdruka par braucienu;
 • Grāmatvedība par šoferiem;
 • Brauciena analīze ar papildu ailēm par izmaksām (l/100km, algas, degviela, ceļojumi, apdrošināšana, līzings utt.);
 • Brauciena izmaksu eksports uz citu grāmatvedības programmatūru.
 • Transportlīdzekļu un piekabju statuss: -uz ceļa, -mājās, -tiek remontēts utt.;
 • Transportlīdzekļa un piekabes karte ar iespēju pievienot termiņus un dažādu atļauju un dokumentu skenētas kopijas;
 • Mainīgo un fiksēto izmaksu (apdrošināšana, līzings, nolietojums, remonts u.c.) sadalījums pa braucieniem.
 • Vadītāja karte ar iespēju pievienot termiņus un dažādu dokumentu skenētas kopijas;
 • E-pasta atgādinājumi par nokavētiem dokumentiem.
 • Spidometra un GPS nobraukums, izmantojot API;
 • Ceļa zīmju izdruka no reisa.
 • Maršruts un attālums kilometros līdz nākamās pieturas adresei;
 • Secīgi pieejami veicamie darba pasūtījumi (kraušana, piegādes adreses, prāmji, degvielas uzpilde utt.);
 • Navigācija uz nākamās pieturas adresi;
 • Vadītājs var atzīmēt faktisko iekraušanas un izkraušanas laiku;
 • Vadītājs var atzīmēt faktisko kravas apjomu (palešu skaitu);
 • CMR un citu fotoattēlu pievienošana.

Klientu portāls*

*Pirmie 3 klienti BEZ MAKSAS
*4-10 Klienti 25Eur mēnesī

* 10 un vairāk cena pēc vienošanās

CLOUDEX | Transporta menedžmenta sistēma | Kravu pārvaldības sistēma | Kravu pārvadājumu programma | TMS
 • Pasūtījuma reģistrācija WEB;
 • Sekošana aktīvo sūtījumu statusam;
 • CMR un iepakojuma etiķetes druka;
 • Lejupielādēt un apskatīt pievienotos skenētos dokumentus (CMR, B/L utt.);
 • Neapmaksāto klientu rēķinu saraksts;
 • Pieejama klientu pasūtījumu vēsture.

Šofera aplikācija*

*Pirmie 3 šoferi BEZ MAKSAS
*Katrs nākamais šoferis 5Eur mēnesī

Grāmatvedība

CLOUDEX | Transporta menedžmenta sistēma | Kravu pārvaldības sistēma | Kravu pārvadājumu programma | TMS
 • Grāmatvedības sistēma atbilst ES tiesību aktiem;
 • Nav nepieciešams dublēt rēķinus un maksājumus no citām grāmatvedības sistēmām;
 • Automātiska atlasīto dokumentu grāmatošana, izmantojot grāmatošanas veidni;
 • Automātiska perioda slēgšana, operatīvie darbinieki nevar rediģēt grāmatvedības datus;
 • Autovadītāja brauciena avansa rēķini (avansa izdevumi);
 • Šofera braucienu nauda (misijas pabalsts);
 • Autovadītāja algas aprēķins un norēķināšanās ar šoferi;
 • Algas un algas nodokļi attiecināmi uz braucienu izdevumiem;
 • Darba laika uzskaites tabulu importēšana no tahogrāfiem;
 • Eksportēt ikmēneša atskaites uz valsts pārvaldes sistēmu (EDS sistēma).

Papildus

 • Papildus uzņēmums (30Eur/mēnesī par katru papildus uzņēmumu)
 • Papildus uzņēmuma pievienošana un konfigurēšana 30Eur
 • Ozols TMS Instalācija uz jūsu servera (200 Eur par uzņēmumu)
 • Papildus Diska vieta datu bāzei (Katrs Gb 5Eur/mēnesī)